top of page

Missie

PEDAGOGISCHE OPDRACHT

Het opvoedings- en vormingsproject van de scholen in de vzw is gebaseerd op de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Dit wordt in 5 punten geconcretiseerd:

  • Christelijk geïnspireerd en sporend met het project van de katholieke dialoogschool;

  • Een degelijk aanbod en kwalitatief goed onderwijs;

  • Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak;

  • Een brede zorg voor opleiding en begeleiding waarbij elk kind/jongere de kans krijgt om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen;

  • Een scholengemeenschap die steunt op een sterke samenwerking tussen alle betrokkenen.

Deze kernopdracht is gemeenschappelijk voor het internaat en voor alle scholen die deel uitmaken van de vzw. Daarnaast kan elke school en het internaat ook specifieke en eigen accenten toevoegen. Op deze manier geeft de organisatie ruimte voor de pedagogische eigenheid van elke lokale school en van het internaat.

De vzw groepeert lokale scholen uit het basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs, het secundair onderwijs en een internaat. Door samen te werken en door kennis en expertise uit te wisselen wordt maximaal synergie gerealiseerd over deze verschillende onderwijsvormen heen. De vzw begeleidt kinderen en jongeren in hun ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid en een positief zelfbeeld en biedt hen de  vorming om, binnen de eigen mogelijkheden uit te groeien tot gezond-kritische, verantwoordelijke, solidaire en geëngageerde mensen in de wereld van vandaag en morgen.

De vzw bouwt elk van haar instellingen uit tot een lerende organisatie met een sterk beleidsvoerend vermogen dat oog heeft voor het welbevinden en voor het welzijn van al haar medewerkers. De vzw zet bovendien sterk in op de professionalisering van alle personeelsleden wat gezien wordt als sleutel voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

BESTUUR EN ORGANISATIE

Door een aantal scholen en het internaat te groeperen, ontstaan er in de organisatie mogelijkheden om bepaalde activiteiten efficiënter en beter uit te voeren. Dit wordt concreet gerealiseerd in de volgende domeinen: financiën en boekhouding, aankoop, infrastructuur, onderhoud, ICT, personeelsbeleid en -administratie, preventie en welzijn, kwaliteitszorg en communicatie. Door deze optimalisering komt er meer tijd vrij voor de pedagogische opdracht van de lokale scholen en van het internaat.

bottom of page